Spotkanie raportujące – zaproszenie – projekty EFS

W związku z rozliczeniem programu nr STZ/76 9 4 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania dotacji z Amerykańskiego Programu Pomocowego

Plan debata w czasie seminarium obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Ocena kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ
 • Raport z oceny uzupełniającej pt. „Wpływ realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw”
 • Efekty wsparcia sfery badawczo-rozwojowej w SPO-WKP w kontekście rozpoczęcia realizacji PO IG
 • Weryfikacja efektywności wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotele na Wyjazdy Integracyjne
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Badanie ad-hoc przesunięcia alokacji środków pomiędzy poddziałaniami 5.1.5 oraz 5.1.6 w ramach V osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie)
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako pracujące.
 • Ocena poziomu realizacji wskażników w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL w województwie lubelskim
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Grant będzie omówiony pod kątem skuteczności w następujących dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Uprawa ryżu
 • Produkcja włókien chemicznych
 • Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • Działalność wspomagająca edukację

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Piotrków Trybunalski oraz warszawski zachodni

  Upoważnieni beneficjenci to: Browary „Warka” Sp. z o.o., Zakłady Elektrod Węglowych S.A., INTERMODA S.A., RWD Prospect sp. z o.o, Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Wschód , Telewizja Kablowa „AZART” Sp. z o.o. , A1 Europe , eRConcept Sp. z o.o. , Kolporter Info , Neo Media Sp. z o.o. , SILESIAHOTELS.COM KAMIL WIKTOR, Włodzimierz Mysłowski, Auto-Sim , ODMET , PHU BUDMON Monika Maciak

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.